dịch vụ của chúng tôi

Our Services

 
1. DỊCH VỤ TƯ VẤN THƯƠNG HIỆU
 • Tư vấn chiến lược thương hiệu
 • Tư vấn tái định vị thương hiệu
 • Tư vấn mở rộng thương hiệu
 • Tư vấn ra mắt thương hiệu
 • Tư vấn xây dựng quy chế thương hiệu
XEM BẢNG GIÁ
2. DỊCH VỤ THIẾT KẾ THƯƠNG HIỆU
 • Thiết kế Logo
 • Sáng tác slogan
 • Đăng ký bản quyền tác giả logo thương hiệu
 • Nhận diện thương hiệu văn phòng
 • Nhận diện thương hiệu tại điểm bán
 • Nhận diện thương hiệu sản phẩm / dịch vụ
XEM BẢNG GIÁ
3. DỊCH VỤ BẢO HỘ THƯƠNG HIỆU
 • Trong bối cảnh hội nhập toàn cầu và cạnh tranh ngày càng gay gắt, để bảo vệ được thị phần của mình, Doanh nghiệp không chỉ tập trung phát triển sản phẩm mà còn phải có kế hoạch bảo hộ thương hiệu, chống lại hành vi xâm phạm, bắt chước ngày càng khôn ngoan của các đối thủ.
XEM BẢNG GIÁ
3. DỊCH VỤ THƯƠNG HIỆU SỐ 4.0
 • Thiết kế website công ty
 • Thiết kế landing page
 • Thiết kế giao diện phần mềm
 • Thiết kế nhận diện thương hiệu số
 • Đăng ký bảo hộ bản quyền website, phần mềm
XEM BẢNG GIÁ