Lipha Partner là đối tác liên kết trực tiếp với cục sở hữu trí tuệ. 

Cục Sở hữu trí tuệ là cơ quan trực thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ, thực hiện chức năng giúp Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ thống nhất quản lý nhà nước và đảm bảo các hoạt động sự nghiệp chuyên ngành về sở hữu trí tuệ trên phạm vi cả nước.

Địa chỉ: 386,đường Nguyễn Trãi,quận Thanh Xuân,TP Hà Nội

Chức năng nhiệm vụ của Lipha Partner: liên kết với cục sở hữu trí tuệ và sở hữu đội ngũ luật sư, kinh tế và chuyên viên tra cứu ngành nghề để giúp doanh nghiệp thực hiện thủ tục đăng ký sở hữu trí tuệ nhanh chóng và chuẩn xác. Tỷ lệ thành công bảo hộ lên tới 99%.

Ngoài ra Lipha Media là đơn vị chuyên thiết kế thương hiệu sẽ thực hiện việc điều chỉnh hồ sơ, logo nhãn mác cho quý khách hàng trong trường hợp logo, nhãn mác bị trùng lắp không đạt tiêu chuẩn.

Nhiệm vụ chính của Lipha Partner

  1. Thực hiện tra cứu ngành nghề, logo, nhãn mác thương hiệu
  2. Tiến hành lập hồ sơ đăng ký nhãn hiệu, thương hiệu
  3. Triển khai bảo hộ thương hiệu và cấp bằng thông qua cục sở hữu trí tuệ

 

Sơ đồ tổ chức cục sở hữu trí tuệ

XEM BẢNG DANH MỤC CÁC NHÓM HÀNG HÓA/DỊCH VỤ NI-XƠ