Tôi có nên tham gia cùng với LiphaTeam

Oh men! Tại sao không..bạn đâu mất gì (:D just funny)…

Đây là một câu hỏi khó cho chúng tôi, vì bạn biết điều đó hơn ai hết.

Tôi có năng lực mà...mất gì tôi phải tham gia. Tôi sẽ tự làm lấy chứ?

Đây là một câu hỏi thú vị, nếu bạn là một cá nhân có thành tựu điều đó không sai. Nhưng đây cũng là một cơ hội tốt để bạn thông qua đó rèn luyện thêm những kỹ năng cần có sau này. Và quan niệm của chúng tôi cho rằng tập thể chiến thắng thì bạn cũng chiến thắng, bạn không thể giỏi tất cả mà thành tựu lớn lao không thể đến từ 1 cá nhân nhỏ lẻ.

Tôi sẽ phải bán hàng và tìm kiếm khách hàng cho LiphaGroup?

Nếu bạn tham gia trên hình thức là Sale-Marketing thì đúng là như vậy, tất cả chúng ta đều bán hàng, chỉ có hình thức khác nhau và suy nghĩ khác nhau. Nếu bạn không tham gia kinh doanh thì bạn có thể tham gia mảng kỹ thuật để thực hiện các dự án.

Tôi sẽ có quyền lợi gì sau này khi tham gia cùng đội nhóm?

Ngoài những chính sách hoa hồng cụ thể, chúng tôi xác nhận được hưởng toàn bộ chính sách nếu bạn trở thành khách hàng sử dụng dịch vụ của chúng tôi.

Ngoài ra cơ hội bao gồm:

  • Cơ hội học tập kỹ năng kiến thức từ các buổi meeting/party.
  • Cơ hội trở thành những nhà sáng lập, đồng sáng lập hoặc cổ đông trong các tổ chức chúng tôi.

Được hổ trợ tài chính để vay vốn hoặc hổ trợ bảo hiểm cá nhân trong trường hợp gặp bó lâu dài và có thành tích vượt trội đáp ứng các chỉ tiêu trong từng vị trí/trường hợp.

Tôi có bị áp đặt điều gì?

Không! Vì đây là sự tự nguyện cộng tác và hợp tác nên chúng tôi tôn trọng mọi quyết định cũng như tự do của các bạn. Ngoài những quy định/chính sách/quyền lợi đối tác, khách hàng do LiphaGroup quy định trong doanh nghiệp.

Tôi còn có thắc mắc...

Ở trên có thể chưa hoàn toàn đủ điều bạn muốn hỏi, hay cho chúng tôi góp ý cũng như những điều bạn thắc mắc. Gửi tới chúng tôi ngay tại đây.