Brand – Logo Protection

Bảo hộ độc quyền nhãn hiệu – thương hiệu

Đăng ký bản quyền logo giữ một vai trò quan trọng không kém việc doanh nghiệp đăng ký bản quyền thương hiệu, nhãn hiệu, bởi nó cũng sẽ góp phần vào việc tạo dựng uy tín của doanh nghiệp và gây được lòng tin trong lòng khách hàng.

Registering a logo is just as important as registering a trademark or trademark, because it will also contribute to the credibility of the business and build trust in the customer.

XEM THÊM CHI TIẾT

0909 490 619