Các yêu cầu đối với quảng cáo dạng hình ảnh

Tiêu chuẩn hình ảnh quảng cáo Google GDN chính sách liên quan và lý do từ chối phổ biến
Tiêu chuẩn hình ảnh quảng cáo Google GDN chính sách liên quan và lý do từ chối phổ biến
Quảng cáo hình ảnh bao gồm một hình ảnh cùng với quảng cáo và khả dụng ở nhiều kích thước. Quảng cáo hình ảnh tuân thủ theo chính sách Google Ads chuẩn và các yêu cầu dưới đây. Lưu ý rằng các yêu cầu này cũng áp dụng cho Quảng cáo lớp phủ hình ảnh và quảng cáo HTML5.

Ảnh động trong quảng cáo dạng hình ảnh

Chúng tôi không cho phép:

 Hoạt ảnh kéo dài hơn 30 giây

Lưu ý: Hoạt ảnh ngắn hơn có thể lặp lại, nhưng phải ngừng sau 30 giây.

Chúng tôi không còn hỗ trợ ảnh gif động HD trong Google Ads

Tìm hiểu cách khắc phục quảng cáo hoặc phần mở rộng bị từ chối. Nếu bạn không thể chỉnh sửa hình ảnh để đáp ứng yêu cầu này, hãy tải một hình ảnh khác tuân thủ chính sách lên.

Những chính sách liên quan và lý do từ chối phổ biến

Những chính sách Google Ads sau đây đặc biệt áp dụng cho quảng cáo dạng hình ảnh và thường dẫn tới việc quảng cáo bị từ chối. Tìm hiểu về điều sẽ xảy ra nếu bạn vi phạm các chính sách của chúng tôi.

Chất lượng ảnh

Tất cả hình ảnh mà bạn sử dụng trong quảng cáo phải đáp ứng các tiêu chuẩn chất lượng nhất định. Bố cục hình ảnh phải tuân theo các tiêu chuẩn của Google Ads và bản thân hình ảnh không bị mờ. Hãy xem Chính sách chất lượng hình ảnh để biết thêm thông tin.

Mức độ liên quan không rõ ràng

Tất cả thông tin phải liên quan đến những gì bạn đang quảng cáo. Ví dụ: tất cả các trường quảng cáo được gửi phải đại diện cho cùng một nhà quảng cáo và liên quan đến sản phẩm được quảng bá. Xem chính sách về Mức độ liên quan không rõ ràng để biết thêm thông tin.

Nội dung gây hiểu lầm

Tất cả thông tin phải chính xác và mô tả về những gì bạn đang quảng cáo. Xem Chính sách về nội dung gây hiểu lầm để biết thêm thông tin. Quảng cáo dạng hình ảnh không được chứa những hình ảnh tương tự như các cảnh báo hoặc thông báo lỗi của trang web và các hình ảnh không được trông giống như nhiều quảng cáo.

Nội dung khiêu dâm

Để giữ quảng cáo phù hợp và an toàn cho người dùng, Google hạn chế nội dung người lớn trong một số trường hợp nhất định. Hãy xem Chính sách về nội dung người lớn để biết thêm thông tin.